Home

Projelendirme

Günümüzde dinamik hale gelen ve sürekli değişen müşteri...

Home

Uygulamalar

Başlıca ürünlerimiz ve faaliyet alanlarımız; Akaryakıt...

Home

Üretim Tesisimiz

Özel ve Seri üretime yönelik işlerde, müşterilerimizin talep...

Farklı çizgimiz ile sektöre yön veriyoruz.

Home

Uygur Reklam, çalışanlarıyla birlikte, bölgesel gelişmeyi, uluslararası kalite ve standartlarda ürün ve hizmet sunmayı amaçlar. Müşterileri, ortakları ve çalışanları için güvenilir ve saygın bir portföyü yönetmeyi hedefler.

  • Müşteri odaklı.
  • Lider olmak.
  • Büyümemizin destekçisi çalışanlarımız.
  • Sürekli gelişim

Misyonumuz

Dünyadaki değişime ve gelişime paralel olarak yaptığımız işlerde görselliği ve işlevselliği harmanlayıp elde ettiğimiz tasarım ve uygulama bilgisi ile uzman olduğumuz tüm alanlarda en iyi olmak.

Vizyonumuz

Yüksek iş ahlakımız ve içinde bulunduğumuz tüm toplum için değer yaratan bir şirket olmak.1

Home
Home

Çevreye karşı sorumluluğumuzun bir parçası olarak, ürünlerimizin yaşam sürelerinin her aşamasında çevresel etkilerini en aza indirmek ve gerek çalışanlarımızın gerekse tüketicilerin çevre bilincine katkıda bulunmak için çalışırız.

  • Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması.
  • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması.
  • Kirliliğin kaynağında önlenmesi.
  • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması.

Uygulamalar

İhtiyacınız olan tasarım

İş sağlığı ve güvenliğinin tanımını yaparsak

“ işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır” diyebiliriz.

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ana amacını oluşturur. Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karsı koruyarak ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Bir işyerinde üretim güvenliğinin sağlanması beraberinde verimin artması sonucunu doğuracağından özellikle ekonomik açıdan önemlidir.

İşyerinde alınacak tedbirlerle, iş kazalarından veya güvensiz ve sağlıksız çalışma ortamından dolayı doğabilecek (makine arızaları ve devre dışı kalmaları, patlama olayları, yangın v.s) işletmeyi tehlikeye düşürebilecek durumlar ortadan kaldırılacağından işletme güvenliği sağlanmış olur.